Bezoek aan de bakker en de kapster

Ook binnen het project van 'Jongen - meisje' hielden we een interview met de kapster en de bakker.

Jongen - meisje . De beautyshop

Als besluit van het krantje 'Jongen - meisje' mochten de leerlingen een uurtje een beautyshop openhouden.


Carnaval op school

De vrijdag voor de krokusvakantie kwamen de kinderen verkleed naar school.

De toren van de spaceshuttle

We bouwden een toren uit papier voor de spaceshuttle

Jozef , zoon van Jacob. Het verhaal van trots en jaloezie.

Jozef , zoon van Jacob. Het bijbelverhaal over trots en jaloezie.


Bezoek aan de bakker en de kapster

Ook binnen het project van 'Jongen - meisje' hielden we een interview met de kapster en de bakker.